sobota, 10 listopada 2012

Dynamika zmian w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC AC


Kryzys światowy zarówno finansów jak i gospodarki wymusił w poszczególnych sektorach gospodarczych nieuchronność zmian.Dotyczy to również sektora ubezpieczeń w tym ubezpieczenia komunikacyjnego OC AC NNW i Assistance.Wszystkie znaczące firmy ubezpieczeniowe działające na polskim rynku ubezpieczenia samochodu takie jak przykładowo PZU, Liberty Direct, Allianz direct, Axa direct, Link4, HDI czy Aviva zaczęły zmieniać swą rozwojową strategię pod wpływem słabnących wyników sprzedaży polis ubezpieczenia OC i ubezpieczenia AC.Rośnie również znacząco dysproporcja pomiędzy wypłatami odszkodowań z likwidacji szkód z ubezpieczenia komunikacyjnego a kwotami wpłacanej składki OC i składki AC na konta ubezpieczycieli.Ta rosnąca dysproporcja spowodowała utratę rentowności wielu firm. Właściwie tylko PZU od lat lider polskiego rynku ubezpieczeń komunikacyjnych zdołał utrzymać swą pozycję finansową i jako jedyny zapowiedział utrzymanie stawki OC PZU i stawki AC w roku przyszłym na dotychczasowym poziomie bo większość innych firm ubezpieczeniowych ogłasza podwyżkę składki ubezpieczenia komunikacyjnego i to zarówno składki OC czyli ubezpieczenia obowiązkowego jak i innych, dobrowolnych ubezpieczeń czyli Autocasco, NNW i Assistance.

Posted in oc ac by admin


Pożyczki pozabankowe

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz