sobota, 10 listopada 2012

Trzy filary systemu emerytalnego.

Na system emerytalny w Polsce składają się trzy filary. Pierwszym są obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Każdy pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę ma obowiązek odprowadzać za niego składki do ZUS na ubezpieczenia społeczne, w tym także na ubezpieczenia emerytalne. Pieniądze zgromadzone w ramach tych ubezpieczeń emerytalnych nie są dziedziczone. Drugi filar stanowią otwarte fundusze emerytalne (OFE). Drugi filar to także ubezpieczenia obowiązkowe. Mogą być one dziedziczone, ale w ograniczonym zakresie. Trzeci filar to ubezpieczenia dobrowolne. Mogą to być indywidualne konta emerytalne (IKE), pracownicze programy emerytalne (PPE) oraz inne formy ubezpieczeń związane z oszczędzaniem pieniędzy na emeryturę. Zważywszy na niskie zyski wypracowane w ramach pierwszego i drugiego filaru, coraz więcej osób korzysta z możliwości dodatkowych ubezpieczeń emerytalnych.Na system emerytalny w Polsce składają się trzy filary. Pierwszym są obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Każdy pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę ma obowiązek odprowadzać za niego składki do ZUS na ubezpieczenia społeczne, w tym także na ubezpieczenia emerytalne. Pieniądze zgromadzone w ramach tych ubezpieczeń emerytalnych nie są dziedziczone. Drugi filar stanowią otwarte fundusze emerytalne (OFE). Drugi filar to także ubezpieczenia obowiązkowe. Mogą być one dziedziczone, ale w ograniczonym zakresie. Trzeci filar to ubezpieczenia dobrowolne. Mogą to być indywidualne konta emerytalne (IKE), pracownicze programy emerytalne (PPE) oraz inne formy ubezpieczeń związane z oszczędzaniem pieniędzy na emeryturę. Zważywszy na niskie zyski wypracowane w ramach pierwszego i drugiego filaru, coraz więcej osób korzysta z możliwości dodatkowych ubezpieczeń emerytalnych.Posted in Bez kategorii


Pożyczki pozabankowe

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz